Демократе Палилуле у Борчи

Заједно у борби за очување животне средине

Схватајући важност борбе за здраву животну средину, БеДем тим разговара са свима који се на терену заиста боре за очување воде, ваздуха, земље - елементарних предуслова за опстанак. Данас су председник ОО ДС Палилула Немања Живић и потпредседница Демократске странке, Татјана Манојловић, посетили Удружење ЕКО Панчевачки рит, у Борчи и упознали се са најакутнијим еколошким проблемима на левој обали Дунава.