Општински одбор Демократске странке Палилула (Београд), у складу са усвојеним програмом Демокртаске странке  доноси

НОВИ ДНЕВНИ РЕД ЗА ПАЛИЛУЛУ

1. Политичка функција је првенствено одговорност, а тек онда привилегија

Успоставићемо принцип политичке одговорности. Одборници морају одговарати директно грађанима, а не својим политичким организацијама, а Председник општине се мора бирати на директним изборима, уз обезбеђивање механизама замене да не би долазило до блокаде рада општине

2. Општински буџет није шведски сто

Општина  мора  имати стабилан и известан извор финансирања договорен на десетогодишњем нивоу, како би могла да планира свој развој. Увид у трошење буџетских средстава мора бити доступан сваком грађанину, а расподела средстава предмет јавне расправе.Запошљавање у свим предузећима која су у надлежности општине мора се обављати на основу јавних конкурса уз препоруку струке а не политике.

3. Подела права и одговорности је услов за ефикаснију управу

У циљу даље децентрализације и лакшег функционисања локалних самоуправа,у складу са постојећим Законом о локалној самоуправи, а на корист свих грађана општине, залажемо се да подручје општине Палилула на левој обали Дунава добије статус општине

4. Јавни радови - корист за незапослене , помоћ за грађане

У сарадњи са Филијалом Палилула Националне службе за запошљавање а у складу са општинским  акционим планом запошљавања,  ангажоваћемо незапослена лица према квалификацијама и старосној доби  на пословима који су у интересу грађана: комунални (чишћење канала, одржавање зелених површина), социјална заштита (геронтодомаћице), образовање (бесплатни курсеви страних језика за грађане, припрема ђака за поправне и пријемне испите)

5. Плови се по реци, не по улицама, подрумима кућа и двориштима

У сврху побољшања животних услова грађана приоритет нам је изградња канализационе мреже на левој обали Дунава у подручју надлежности општине, али и регулација  кишне канализације на читавој територији општине, као и чишћење постојећих канала. Савесном  контролом издавања грађевинских дозвола усаглашених са постојећом инфраструктуром и убрзаном легализацијом објеката који испуњавају потребне законске услове, успоставили бисмо ред у области урбанизма, који сада не постоји.

6. Улице и паркови припадају грађанима а не изгредницима и криминалцима

У фокусу наше политике су грађани, њихова безбедност је приоритет. Залажемо се за поновно  увођење позорничког система на улицама као проверено најбољег начина заштите грађана.

7. Вода је течност без боје,мириса и укуса, а ваздух је невидљив, нема компромиса!

Редовно мерење квалитета ваздуха, воде и земљишта  и транспарентно и благовремено информисање грађана су одлике одговорне власти за коју се залажемо. Санкционисање одговорних за настанак дивљих депонија, израда локалних планова енергетске ефикасности, уградња пречишћача отпадних вода на водотоковима су циљеви од којих не одступамо.